07.02.2024

Jure Japelj

Najnovejši satelit za opazovanje Zemlje je Nasin PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem), ki bo enkrat te dni izstreljen v orbito. Naloga satelita je opazovanje populacije fitoplanktona v oceanih in proučevanje aerosolov v atmosferi. Z novo misijo želijo znanstveniki med drugim bolje razumeti kroženje ogljika na Zemlji.

Fitoplankton je rastlinski organizem, ki lebdi na oceanih in jezerih in se premika z vodnimi tokovi. Organizem energijo prejme prek fotosinteze, zato mora živeti na vodni gladini—nahaja se do 200 metrov pod gladino. Obstaja veliko vrst fitoplanktona z različnimi pigmenti. 

Ne samo da je fitoplankton osnovna komponenta prehrambene verige v oceanih in jezerih, temveč je tudi med najpomembnejšimi proizvajalci kisika na Zemlji. Med fotosintezo iz vode črpa ogljikov dioksid—fitoplankton je vsaj tako pomemben za uravnavanje količine ogljikovega dioksida v atmosferi kot gozdovi. Po ocenah naj bi fitoplankton vsak dan iz atmosfere v oceane počrpal okoli 100 milijonov ton ogljikovega dioksida. Vsaka sprememba v količini fitoplanktona, na kar lahko vplivajo spremembe v temperaturi oceanov, ima tako pomembne posledice za podnebje. 

Satelit PACE. Avtor: Nasa

PACE bo meril tudi število, velikosti in obliko aerosolov v oblakih. Tako aerosoli kot oblaki absorbirajo in odbijajo svetlobo s Sonca in tako vplivajo na pogoje v atmosferi in podnebje. Znanstveniki bi radi bolje razumeli povezavo med oblaki in aerosoli. Kapljice, ki sestavljajo oblake, lahko nastanejo na aerosolih, po drugi strani pa lahko dež aerosole ‘odplakne’ iz atmosfere na površje. Od tipa aerosola je odvisno, kako bo vplival na nastanek oblakov in posledično koliko svetlobe bo odbite.

Med fitoplanktonom in aerosoli obstaja tudi povezava. V vodo padli aerosoli služijo kot vir hranilnih snovi fitoplanktonu. Slednji pa v ozračju spušča spojine, iz katerih se tvorijo aerosoli. Ta povezava je zaenkrat slabo raziskana. 

Satelit PACE je opremljen s tremi instrumenti. Spektrograf nizke ločljivosti Ocean Color Instrument (OCI) bo opazoval več kot 200 barv v vidnem delu elektromagnetnega spektra. Prek barve oceana bodo znanstveniki lahko identificirali prisotnost in količino različnih vrst fitoplanktona. Z dvema polarimetroma pa bodo raziskovalci merili lastnosti aerosolov.

Satelit naj bi deloval vsaj tri leta, v najboljšem primeru pa bo Zemljo študiral trikrat dlje.


Naslovna slika: Barvna polja fitoplanktona v Barentsovem morju. Avtor: Esa 

Vse novice