Objavljamo haikuje, ki smo jih dobili od bralca Portala v vesolje, in se v širšem smislu navezujejo na teme povezane z vesoljem.

  

 

Ker ne gre za znanstveno delo, pač pa za avtorjevo razmišljanje in umetniško svobodo, vsebina haikujev ni nujno strokovno-znanstveno povsem točna, a so po mnenju uredništva PVV kljub temu zanimivi za širšo javnost, ki jo zanimajo osnovni koncepti fizike in vesolja. Avtor haikujev želi biti podpisan kot R.A.

 

AKSIOMI O IMAGINARNOSTI ČASA   - PROSTORA

(Elegični  haikuji)

R.A. 

UVOD 

Fiziki, tudi Stephen Hawking, večinoma  pravijo, da se kvantna mehanika (atomika) ne da razložiti z relativnostno teorijo, pisec teh haikujev pa je prepričan, da se z relativnostno teorijo da razložiti celo obstoj t. i. temne snovi. Atom si predstavlja kot samostojno, do skrajnosti pomanjšano vesolje, podobno, kakor si je Niels Bohr zamišljal atom kot planetarni sistem. Fiziki nekoč so se Bohru posmehovali, še Einstein je v polemiki z njim baje izrekel znamenite besede :« Bog ne hazardira!« Pisec teh haikujev, amaterski fizik, ne namerava besedovati o »Bogu«, pač pa docela pozitivistično, matematično ugiba kvečjemu o božanskosti in diaboliki naključij. Za šalo, Einsteinu navkljub se kdaj pa kdaj vpraša, ali se z nami morebiti ne poigrava nevidni (imaginarni ha, ha ) HAZARDER. Ta igra naključij je za nas, nepredvidljive ljudi, prečestokrat lahko usodna. Svetopisemski Job je vsekakor bil žrtev nesrečnih naključij.

1

Eisteinov nauk

velja tudi v atomih.

Ni istočasja.

 

2

Sfero vesolja,

čas v njej zapolni že en

sam atom snovi.

 

3

Vsak atom je sam

zase vesolje, kjer je

čas avtonomen.

 

4

Vsak atom  je del,

sestavina našega

časa* – vesolja.

----- 

* naš čas, čas, ki ga kažejo naše ure

 

5

Heisenberg* sploh ni

razmišljal, da je predvsem

čas nedoločljiv.

 -----

* Heisenberg Werner- nemški fizik, avtor napol aksiomov o nedoločljivosti

 

6

Znotraj atoma

je čas samostojen in

imaginaren.

 

7

V imaginarnem

času so vse razdalje

imaginarne.

-----

* Če je v enačbi pot je hitrost krat čas en dejavnik  - čas imaginaren, je zmnožek imaginaren, so razdalje v atomu imaginarne, je prostornina atoma imaginarna.

 

8

Elektron* zlahka

leti skozi več lukenj

sočasno v naš čas.

------

* elektron iz imaginarnih razdalj v atomu

 

9

V imaginarnem

času je masa »temna«,

imaginarna.

 

10

Znotraj atoma

je snov (temna) nevidna*,

imaginarna.

-------

* nevidna (temna) snov, prevladujoča tvarina (materija) v  vesolju.

 

11

Imaginarni

čas je v atomih enak,

vendar ni isti.

 

12

Svetloba je pot,

valovanje fotonov

iz časa v nov čas.

 

13

Težnost privlači

snov  ( s časom- prostorom vred )

nad črne luknje*.

------

* črne luknje – točke v vesolju z nepopisno močjo gravitacije

 

14

V zvezdni spiralni

galaksiji, na sredi,

je črna luknja.*

-----

* tudi v »naši« Galaksiji.

 

15

V črnih luknjah, kjer

vse obmiruje, se čas

skoraj ustavi.

 

16

Tudi prostor se

v črnih luknjah domala

izniči, zgubi.

 

17

Materija se

v črnih luknjah spreminja

v težnostno silo.

 

18

Težnost navidezno

ukloni* svetlobo, a

ukrivi prostor.

-----.

* uklon svetlobe – preusmeritev ali razcepitev svetlobe pod vplivom prostora

 

19

Svetloba lahko

le v prostoru obstaja,

se širi v drug čas.

 

20

Laser je prostor,

premica za svetlobo

poljubne moči.

 

21

Svetloba zbeži

iznad črne luknje, kjer

se prostor zgublja.

 

22

V singularnosti*

se žarek zaprede sam

vase, v snov, v maso.

-------

* Singularnost - termin Stephena Hawkinga za stanje brez časa – prostora  (za svetopisemsko temo?)

 

23

Šele atom je

ustvaril čas – prostor za

veliki pok*, BLISK.

------

* veliki pok – nastanek vesolja

 

24

Žarek ujame

sam sebe za rep in se

zavrti v maso*.

----

* ni nujno, da s pomočjo Higgsovega bozona

 

25

Vrtavka atom

žiroskop* se s svetlobno

hitrostjo vrti.

------

* žiroskop/ giroskop – edinstven pojav v mehaniki in v fiziki nasploh, pa nepogrešljiv instrument za določanje položaja v letalih, raketah, torpedih… vrtavka vrtljiva okoli treh med seboj pravokotnih osi

 

26

Vrtilna os je

v žiroskopu atomu

nepremakljiva.

 

27

Vrtilna os je

v atomu izvor moči,

jedrskih silnic.

 

28

Naključni razpad

jedra v atomu se da

izračunati.*

-------

* izračunati – predvideti do milijardinke sekunde natančno po našem času

 

29

Matematično

se naključje v brezčasju

takoj dogodi.*

--------

* potemtakem bi življenje lahko nastalo popolnoma po naključju

 

 30

Več je odvisno

od nas, ljudi, kot si sploh

lahko mislimo.

 

31

Roke drhtijo,

čim jim strah zbega prostor - čas.

 Kje roke so?

 

32

Še tak bog mevžam

ne more pomagati.

(Jahve Davidu).*

-------

* Jahve Davidu pred dvobojem Davida in Goljata

 

33

Mariji z Brezij

gre manj zaupati kot

oni z Višarij.*

------

* mnenje Cankarjeve matere.

 

34

Temelj Kantove

filozofije, njen čar,

je vera vase.

 

35

Ob pogledu na

Alpe je Hegel vzkliknil:

»To je pač tako!«*

------

* vzklik brez vzhičenja.

 

36

Haiku mi je

všeč – ko mi je všeč – takoj,

zunajčasovno.

 

37

Haiku se da

v hipu prebrati, kot bi

sliko pogledal.

 

38

Kdo sem? Kot možnost

sem večno obstajal, bom

večno obstajal.

 

39

(Vsakdo* kot  možnost,

je  večno obstajal bo

večno obstajal)

------

* vsakdo – tudi Kristus in Buda, Konfucij in Sokrat pa Mendeljejev, Beethoven…

 

40

V veri, da je smrt

odrešitev je Sokrat

mirno popil strup.

 

41

Enocelično

bitje, zarodek sem bil,

zdaj  sem pa Človek.

 

42

Z jogo obvladam

svoje telo, z obliko

pesem haiku.

 

43

Prostor in čas se

v ljubezni spreminjata

v imaginarnost.

 

44

»Brez domišljije

Ne bi bilo znanosti!«

Je rekel Einstein.

  

SKLEPNE MISLI

Magija klasičnega haikuja lahko tudi morebitne zmote spremeni, začara v resnice. Od vseh oblik svobode je najbrž najbolj dragocena pesniška svoboda (licentia poetica) z vrhuncem – sanjarjenjem o temni snovi.

V Kranjski Gori, 8.  11.  2017


Efemeride
26.03.2023 00:43 CET
25.03.2023 23:43 UT
Sonce vzide 06:54 
zaide 19:22 
Luna vzide 09:06 
zaide 00:11 
Angleški portal v vesolje
Zmaga.com
Zmaga.com
META znanost
META znanost