100 ur astronomije - Naš planet - OŠ F. Bevk (Opčine pri Trstu)

22.04.2024

Dunja Fabjan

Oktobra lani smo šole povabili k sodelovanju na natečaju 100 ur astronomije. Glavna tema natečaja je bila En planet. Namen tokratnega praznovanja je bil spodbujati in ozavestiti splošno javnost o enotnosti in povezanosti, ki ju občutijo astronavti, ko se vrnejo na Zemljo iz vesoljskih misij. Pojav, ki mu v angleškem jeziku pravijo Overview Effect, zajema vpliv potovanja v vesolje, ki ga izkusijo astronavti. Njihova izkušnja vesolja občutno vpliva na njihovo dojemanje lastnega obstoja, pomena varovanja našega planeta in sodelovanja pri reševanju globalnih okoljskih in vsesplošnih problemov.

Učenci in učenke Osnovne šole France Bevk z Opčin pri Trstu so skupaj sestavili zgodbo o našem planetu (spodnjih šest panojev). Razmislili so kaj jim pomeni naš planet Zemlja ter poglobili problem onesnaževanja. Pri svojem ustvarjanju so se odločili, da uporabijo raznolike in predvsem reciklirane materiale. Ob praznovanju svetovnega dneva Zemlje objavljamo njihove izdelke.

Izdelke so sestavili učenci in učenke 3. razreda OŠ F. Bevk (Opčine) pod mentorstvom učiteljice Katje Verginella.

1. del
2. del
3. del
4. del
5. del
Zaključek
Vse novice