07.09.2023

Boris Kham

Po dvainpetdesetih letih smo končno dobili nov sodoben učbenik za astronomijo, ki nam poleg klasičnih vsebin (npr. koordinatnih sistemov, magnitude, gravitacije in Keplerjevih zakonov) prinaša tudi najnovejša spoznanja v astronomiji (npr. gravitacijske spektralne premike, kritično gostoto vesolja in kozmologijo). V tem dolgem obdobju smo imeli na voljo učbenik Astronomija iz l. 1971 avtorjev Marijana Prosena in Franceta Avsca.

Snov v enajstih poglavjih je za lažje razumevanje in boljšo predstavo podprta z večbarvnimi skicami in z enačbami, ki jih avtor razvije skozi natančno razlago. V teoretično razlago so vključeni računski primeri in praktične vaje; podani so s komentiranimi rešitvami. Učbenik je opremljen tudi z odličnimi barvnimi fotografijami nebesnih objektov.

Učbenik je usklajen z učnim načrtom za izbirni predmet astronomija. V roke ga bodo z veseljem vzeli tako profesorji fizike kot amaterski astronomi; pa tudi osnovnošolci in srednješolci, ki se pripravljajo na astronomska tekmovanja.

Avtor knjige je Rasto Snoj, dolgoletni gimnazijski profesor fizike, mentor astronomskih krožkov ter avtor strokovnih del in gradiv s teh področij, med katerimi so številni članki za revije Življenje in tehnika, Fizika v šoli, Spika, pa tudi knjig Teleskopi in Fizikalne vaje ter fizikalnega dela priročnika Raketno modelarstvo. Je soavtor različnih učnih načrtov za sred­nješolsko fiziko in gimnazijsko astronomijo.

Snov, ki je podana v skladu s sodobnimi spoznanji na obravnavanem področju, je razdeljena na naslednja poglavja:

 1. Astronomija – stara znanost,
 2.  Nebesna krogla,
 3. Magnituda,
 4. Zakoni sevanja (Stefanov, Wienov in Planckov zakon),
 5. Opazovanje skozi atmosfero,
 6. Razdalje v astronomiji,
 7. Osnove nebesne mehanike,
 8. Astronavtika – vesoljski poleti,
 9. Sončev sistem in globoko vesolje,
 10. Teleskopi,
 11. Osnove astrofizike.

Knjiga je izšla pri Zvezi za tehnično kulturo.
V prednaročilu stane knjiga 25 € (kasneje 30€). To velja do oktobra!
Naročilo: Naročilo: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, info@zotks. si, tel. 01 25 13 743.

Vse novice