17.12.2021

Dunja Fabjan

Ekipi mladih astronomov in astronomk sta se izvrstno izkazali na letošnji Mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike. Z dvema zlatima medaljama, dvema srebrnima in štirimi bronastimi medaljami ter pohvalo so dosegli zgodovinski uspeh na svetovnih tekmovanjih iz znanja v matematično-fizikalnih vedah. Nikoli pred tem še niso slovenski dijaki in dijakinje na enem od tovrstnih tekmovanj dosegli dveh zlatih medalj.

Simon Bukovšek (Gimnazija Kranj) in Peter Andolšek (Gimnazija Bežigrad) sta prejela zlati medalji, Vid Kavčič (Gimnazija Bežigrad) in Domen Lisjak (Gimnazija Bežigrad) sta prejela srebrni medalji, Urban Razpotnik (Gimnazija Bežigrad), Vito Levstik (II. gimnazija Maribor), Tian Strmšek (II. gimnazija Maribor) in Urša Mati Djuraki (Gimnazija Bežigrad) so prejeli bronaste medalje, Miha Brvar (Gimnazija Bežigrad) je prejemnik pohvale, Marija Judež (Sr. elektro šola in tehn. gimnazija Novo mesto) se je častno spoprijela z zelo zahtevnimi astronomskimi in astrofizikalniim nalogami.

Slika: Tekmovalci obeh slovenskih ekip s članoma spremljevalne ekipe na predpripravah v Avberju na Krasu. Od leve proti desni: (zadaj) Marija Judež, Jon Judež, Simon Bukovšek, Peter Andolšek, Urša Mati Djuraki, Domen Lisjak, Vito Levstik, Tian Strmšek; (spredaj) Vid Kavčič, Rok Kovač, Miha Brvar, Urban Razpotnik. Foto: Andrej Guštin

Letošnja 14. olimpijada iz astronomije in astrofizike je zaradi izrednih razmer je prvič v zgodovini potekala na daljavo v organizaciji gostujoče države Kolumbije od 14. do 21. novembra. Sodelovali so tekmovalci iz petdesetih držav v šestdesetih ekipah, ki so se spoprijeli z reševanjem težjih teoretičnih nalog, obdelavo astronomskih podatkov, opazovalnih nalog in se preizkusili v ekipnem tekmovanju. Slovenija je letos tekmovala z dvema ekipama dijakov, ker so lansko leto zaradi epidemije odpovedali olimpijado.

Slovenija se je letos uvrstila tudi med najboljših devet držav udeleženk tekmovanja skupaj z ZDA, Ukrajino, Tajsko, Rusijo, Iranom, Indijo, Kitajsko in Brazilijo. Za visoke uvrstitve gre pohvala profesorjem in mentorjem, ki so dijake pripravili na zahtevno mednarodno tekmovanje, predvsem pa članom Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, ki organizirajo in pripravljajo tekmovanja iz znanja astronomije.

Pri državni selekciji, pripravah ekipe in izvedbi tekmovanja so sodelovali Andrej Guštin (DMFA Slovenije) v vlogi mentorja in vodje olimpijske ekipe, mentorja Krištof Skok in Dunja Fabjan (glavna mentorica, Fakulteta za matematiko in fiziko, UL) ter člana spremljevalne ekipe Rok Kovač in Jon Judež. Priprava in državna selekcija potekata pod okriljem DMFA Slovenije (http://www.dmfa.si/).

Naslednja olimpijada bo v Kijevu (Ukrajina) in upamo, da bodo imeli takrat tekmovalci možnost, da se vnovič v živo srečajo in tekmujejo s sovrstniki celega sveta.

Rezultati olimpijade: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/As/ArhivDosezkovMOAA.aspx

Spletna stran olimpijade: https://www.ioaa2021.com/

Za informacije: Andrej Guštin

Tekmovalci obeh slovenskih ekip s članoma spremljevalne ekipe na predpripravah v Avberju na Krasu. Od leve proti desni: (zadaj) Marija Judež, Jon Judež, Simon Bukovšek, Peter Andolšek, Urša Mati Djuraki, Domen Lisjak, Vito Levstik, Tian Strmšek; (spredaj) Vid Kavčič, Rok Kovač, Miha Brvar, Urban Razpotnik. Foto: Andrej Guštin
Vse novice