Tekmovanje - splošne informacije

natisni

Tekmovanje poteka pod okriljem Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. 

Vse informacije na www.dmfa.si/Tekmovanja.html.

V nadaljevanju lahko preberete priporočila za mentorje tekmovalcev iz znanja astronomije.

Priporočila za mentorje

Na željo številnih mentorjev, ki svoje učence in dijake pripravljajo na tekmovanje iz znanja astronomije, smo naredili oris vsebin, ki naj bi jih tekmovalci obvladali. Dodali smo tudi spisek slovenske literature, v kateri so te astronomske vsebine dobro predstavljene.Predvsem pri obvladovanju osnovnih pojmov sferne trigonometrije oz. orientacije po nebu in dinamike neba naj mentorji več primerov posvetijo preglednim skicam neba in legam nebesnih teles na njem, ki jih je mogoče dobiti v našteti literaturi.

Osnovna šola

Učenci morajo poznati:

Pri računskih nalogah morajo obvladati:

Literatura:

Srednja šola oz. gimnazija

Dijaki morajo poznati:

Pri računskih nalogah morajo obvladati:

Literatura: